Kibbelgaarn
Joe's aangeschoten Tempest kwam neer ten oosten van het gehucht Kibbelgaarn, ongeveer tegenover de lagere school. Het vliegtuig kwam terecht in een perceel landbouwgrond en vloog in brand. 
 
Gehucht Kibbelgaarn met de voormalige school
Crashplaats van Joe Berry's Hawker Tempest SD-F (EJ600)